Skloňování podstatných jmen

Nejjednodušší práce nás čeká u podstatných jmen, protože vzhledem k dochovaným zbytkům dvojných tvarů, jak nám je představuje tabulka v kapitole Zbytky dvojného čísla v dnešní spisovné češtině, máme spoustu ušetřené práce. Skloňování jednotlivých vzorů porovnáme s údaji v historické mluvnici a dostáváme tyto hypotetické tvary dvojného čísla:

Pád pán muž soudce město moře kuře stavení
1. pána muže soudci městě moři kuřetě stavení
2. pánou muží soudcí městou moří kuřatou stavení*
3. pánoma mužema soudcema městoma mořema kuřat(o)ma staveníma
4. pána muže soudci městě moři kuřetě stavení
5. pána muže soudci městě moři kuřetě stavení
6. pánou muží soudcí městou moří kuřatou stavení*
7. pánoma mužema soudcema městoma mořema kuřat(o)ma staveníma


Pád žena růže píseň kost paní Kretén outloň
1. ženě růži písni kosti paní Kreténa outloně
2. ženou růží písní kostí* paní* Kreténou outloní
3. ženama růžema písněma kostma paníma Kreténoma outloněma
4. ženě růži písni kosti paní Kreténa outloně
5. ženě růži písni kosti paní Kreténa outloně
6. ženou růží písní kostí* paní* Kreténou outloní
7. ženama růžema písněma kostma paníma Kreténoma outloněma

Vysvětlující poznámky k neuvedeným vzorům:

  1. Vzor hrad se skloňuje jako vzor pán a vzor stroj se skloňuje stejně jako vzor muž. Nelze zde totiž substituovat 4. pád 2. pádem, jak jsem se o to původně pokoušel, protože by pak kolidoval 4. pád se 6. pádem, což je nepřípustné. Chtěli-li bychom i zde zachovat u životných rozdíl 1. a 4. pádu, museli bychom takový tvar sami vymyslet.
  2. Vzor předseda se skloňuje podle vzoru žena.
  3. Slova Kretén a outloň sice nejsou vzory, ale byla zařazena do tabulky na přání Nejvyššího Kreténa.

© , 2000 - 2010


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]