Úvod

Když dne 27.10.1997 K1 ve své nedostižné velikosti rozhodl, že na každé stránce Kreténské kroniky musí být alespoň jeden přechodník ve správném tvaru, přičemž všichni víme, že „Přechodníky jsou tvary, jimiž nikdo nemluví a proto se v nich nikdo nevyzná.“ (Jaroslav Žák: Kámen mudrců, Olympia Praha, 1970, str. 153), byl K10 (tehdy ještě neočíslovaný) tímto rozhodnutím přímo nadšen. Jak lze viděti, přechodníky se v KK vyskytují velmi často, někdy dokonce i s upozorněním, o jaký typ přechodníku se jedná.

„Přechodníky jsou tvary, jimiž nikdo nemluví,“ praví klasik. K10 však dodává: „… ale v klasické literatuře se dosud hojně vyskytují, takže jejich zavedením do KK – i když je to nesporně čin záslužný, neboť tím zachraňujeme vymírající tvary dnes tolik zkoušeného mateřského jazyka, podobně jako v zoologické zahradě jsou před vyhynutím zachraňovány vzácné živočišné druhy – nikoho zvláště neohromíme.“

Čeština je však jazyk velice květnatý a bylo by dobré, kdyby se nám podařilo vedle odumírajících přechodníkových vazeb oživit i ty jazykové jevy, které se z minula zachovaly jen v nepatrných zbytečcích, kterých se sice běžně používá, ale o jejichž bývalé rozsáhlosti má povědomí jen vyvolená kasta vysokoškolsky vzdělaných učitelů s aprobací na český jazyk a hrstka filologů na filozofických fakultách.

Jedním z těchto zajímavých jevů je i dvojné číslo odborně zvané duál.

Výše vyjmenovaní odborníci zkoumají tento jazykový jev asi jako paleontologové pterodaktyla. Zjišťují, jak to v té naší rodné řeči vypadalo v minulých staletích, a dedukují ucelenou stavbu tehdejšího jazyka ze zachovaných literárních památek asi tak, jako paleontologové se snaží popsat a vyobrazit pterodaktyla na základě nalezených kosterních ostatků.

K10 se rozhodl k něčemu úžasnému. S nejmilostivějším posvěcením Velikého K1 se pustil do rekonstrukce dvojného čísla – duálu – ne za účelem jeho zkoumání a konstatování tehdejšího stavu, ale s cílem tento jev znovu oživit a doufá, že se tak Kreténům podaří spáchat největší jazykovou recesi 20. století. Je to sice práce na dlouhé lokte, ale dá se říci, že už postoupila dosti kupředu.


© , 2000 - 2010


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]