Předmluva

Tento dokument odráží aktuální stav výsledků výzkumu prováděného K10 v hlubinách dějin českého jazyka. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevšední výzkumný úkol nejmilostivěji posvěcený Nejvyšším Kreténem, prosí K10 všechny návštěvníky této stránky, kteří mají k problému co říci, aby své připomínky, opravy a doplňky pokud možno posílali, aby bylo možno je do dokumentu zapracovat. To se týká jak poskytování vlastních vědomostí (pokud si bude jejich autor přát, ponesou takové doplňky a opravy v aktualizovaném dokumentu jeho identifikaci – jméno, pseudonym, značku podle vlastního návrhu) tak i odkazů na vhodnou literaturu, ať už knižní nebo časopiseckou.

K10 má zatím k dispozici tyto publikace:

  1. Cuřín Fr. a kol.: Vývoj českého jazyka a dialektologie, 4. vydání, SPN Praha 1977
  2. Gebauer J.: Historická mluvnice jazyka českého – skloňování, 2. vydání, NČSAV Praha 1960
  3. Havránek B. a Jedlička A.: Česká mluvnice, 4. vydání, SPN Praha 1981
  4. Havránek B. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého, 2. vydání, Academia Praha 1988
  5. Lamprecht A. a kol.: Historická mluvnice češtiny, SPN Praha 1986

© , 2000 - 2010


Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]