Co to je dvojné číslo?

Abychom mohli postupovat v dalším výkladu, je nutno nejprve objasnit, co to vlastně dvojné číslo je. I ti největší zabedněnci si z dob povinné školní docházky musí pamatovat, že český jazyk obsahuje devatero druhů slov. Těchto devatero druhů slov se dělí na dvě velké skupině: na slova ohebná a neohebná. Ohebná slova se skloňují nebo časují, zatímco s neohebnými slovy taková kouzla provádět nelze. Nadále nás budou zajímat pouze slova ohebná. Víme, že z mluvnického hlediska lze u skloňovaných slov (kterým se říká jména) rozlišovat rod, číslo a pád. U sloves, která se časují, rozeznáváme více mluvnických kategorií – osobu, číslo čas, způsob, rod a vid.

Výzkum a rekonstrukce dvojného čísla se pochopitelně dotýká všech mluvnických kategorií, které jsem právě vyjmenoval, ale rozhodující je zde kategorie mluvnického čísla. Dnešní spisovná čeština rozeznává číslo dvojí: jednotné a množné. Jednotné číslo se vztahuje k popisu a konání jednoho jedince, množné číslo se zabývá popisem a konáním dvou a více jedinců. Tento stav však nebyl v češtině „odjakživa“. Až do konce XIV století bylo v češtině zcela běžné tzv. číslo dvojné, které se vztahovalo k popisu a konání dvou jedincí. Jeho zbytky jsou v jazyce dodnes patrny, i když se jeho tvary považují mezi lidem za výjimky ve tvoření množného čísla.

Ukážeme si to na příkladech: Slovo ruka můžeme podle školních jazykových pravidel slovního rozboru zařadit takto: Podstatné jméno rodu ženského, číslo jednotné, pád první, vzor „žena“. Zařazení ke vzoru (5. třída ZŠ!) se děje srovnáním tvarů ve 2.p. č.j. na základě této analogie: „Ruka bez ruky – jako žena bez ženy.“ Výborně! Podívejme se teď, jak se nám tento postup osvědčí v množném čísle:

Byla to práce pro čtyři ženy. – Byla to skladba pro čtyři ruce.

Co to? Nefunguje nám snad zařazení ke vzoru správně? Což takhle skladba pro čtyři ruky? „Sláva! Hurá!“ radují se Moraváci. Vždyť ten K10 konečně přiznává, že nářečí Čechů z Moravy jsou spisovnější, než nářečí Čechů z království! To je sice pravda, ale obměňme nepatrně předchozí příklad…

Byla to práce pro dvě ženy. – Byla to skladba pro dvě ruce.

Tady právě bývalo kdysi používáno ono dvojné číslo, k jehož úplné rekonstrukci se snažíme dospět. Před šesti sty léty by se totiž řeklo: Byla to práce pro dvě ženě. – Byla to skladba pro dvě ruce.

Zatímco my počítáme „jedna a mnoho“, naši předkové počítali „jedna, dvě a mnoho“.


© , 2000 - 2010


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]