Předmluva

Jakožto signatář Pražského manifestu a v rámci Kampaně 2000 vyhlášené UEA (Universala Esperanto-Asocio) rozhodl jsem se postupně připravit cyklus kapitol o mezinárodním jazyku esperanto včetně výukového kursu. Na Internetu takové kursy už existují, ale žádný není připraven v českém jazyce.

V úvodních kapitolách bude pojednáno o problematice mezinárodního dorozumívání (jak z hlediska historického, tak i současný neutěšený stav. Bude též vyložen pojem jazyková diskriminace a implementace článku 2 Všeobecné deklarace lidských práv do praxe pomocí mezinárodního jazyka.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý projekt, budu jednotlivé kapitoly zveřejňovat postupně.


© , 2000 - 2016


Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]