Přehled skloňovacích koncovek dvojného čísla

Koncovky -ou/-í (-ou pro tvrdé vzory, pro měkké vzory) a -ma jsou pro 2. a 6., resp. 3. a 7. pád charakteristické prakticky v celém systému skloňování dvojného čísla.

Nutno vysvětlit, že ve starších textech se pro 2. a 6. pád dochovala jediná koncovka , ale ta není pro dnešní češtinu typická. Hláskovými změnami pokračoval její vývoj dvěma směroma . U tvrdých vzorů došlo ke změně v -ou (např. dvú > dvou), u měkkých vzorů došlo k přeměně směrem -iú > (např. mužú > mužiú > muží).

Přeměna u měkkých vzorů proběhla do konce XIV. století, takže je to konečný stav. U tvrdých vzorů už nemohla změna > -ou proběhnout, protože během XV. století začaly dvojné tvary ustupovat. Jediným důkazem, že by i k této přeměně došlo, jsou tvary číslovkou dva a oba a zbytky dvojných tvarů některých podstatných jmen, o kterých bude pojednáno v další kapitole.

Jelikož víme, že existuje i v dnešní češtině tzv. kolísání mezi vzory (tři dni/tři dny, na kameni/na kamenu), nelze v mnoha případech rozhodnout, zda je správné dvou dní/dvou dnou a podobně. Protože ve starší době byla koncovka jednotná (-ú), dovolil bych si doporučit, aby byla koncovka -ou vždy správná a koncovky aby bylo používáno jen tehdy, když nebude zastřen charakter dvojného čísla, nebo tehdy, kdyby byla koncovka -ou „nepřirozená“, což bude zvýrazněno u jednotlivých slov a vzorů znakem *.

Koncovka pro 1. 4. a 5. pád se vzor od vzoru liší.


© , 2000 - 2010


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]