Domácí stránka K10

K10 OPERA OMNIA – česká část

Úvod

1. Popis

2. Přehled stupnic

3. Popis dvojice základních stupnic

4. Interpretace číselných hodnot bodů na základní stupnici

5. Hodnoty zvýrazněných konstant

6. Výpočty pomocí základních stupnic
6.1. Násobení
6.2. Násobení více činitelů
6.3. Dělení
6.4. Kombinované násobení a dělení

7. Reciproká stupnice
7.1. Popis
7.2. Převrácená čísla
7.3. Násobení
7.4. Násobení více činitelů
7.5. Dělení

8. Kvadratické stupnice
8.1. popis
8.2. Druhá mocnina
8.3. Druhá odmocnina

9. Kubická stupnice
9.1. Popis
9.2. Třetí mocnina
9.3. Třetí odmocnina

10. Logaritmická stupnice

11. Ostatní indexy na okénku
11.1. Převod koní na kW
11.2. Plocha kruhu

12. Zvýrazněné konstanty
12.1. Plocha kruhu
12.2. Převody mezi mírou obloukovou a stupňovou

13. Goniometrické stupnice
13.1. Popis
13.2. Funkce sin x a tg x pro x ≤ 45°
13.3. Funkce cotg x, tg x pro x > 45° a cos x
13.4. Pythagorejská stupnice
13.5. Určení úhlu, známe-li sin x nebo cos x
13.6. Určení úhlu, známe-li tg x nebo cotg x

14. Exponenciální stupnice
14.1. Popis
14.2. Desátá a stá mocnina a odmocnina
14.3. Exponenciální funkce ex
14.4. Přirozené logaritmy
14.5. Výpočet x-té mocniny
14.6. Výpočet x-té odmocniny
14.7. Výpočet logaritmu pro daný základ

15. Samozřejmosti

16. Udržování logaritmického pravítka


Související témata:
Logaritmické tabulky
Poslední aktualizace: