3. Abeceda – Výslovnost a pravopis

Esperanto, jako každý vyspělý kulturní jazyk, je užíváno ve dvou podobách – v podobě mluvené a v podobě psané. Disponuje dvaceti osmi hláskami, které jsou v písmu reprezentovány dvaceti osmi písmeny latinské abecedy, z nichž šest je opatřeno diakritickými znaménky. Všechny hlásky, kterých esperanto používá, máme i v češtině.

Následující seznam představuje úplnou esperantskou abecedu. V hranatých závorkách je uvedena výslovnost písmen odlišných od české abecedy:

a, b, c, ĉ [č], d, e, f, g, ĝ [dž], h, ĥ [ch], i, j, ĵ [ž], k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ [š], t, u, ŭ [*], v, z

Nyní už zbývá jen vyložit funkci písmena ŭ. Jedná se o polosamohlásku [u], která je součástí dvojhlásky. Netvoří samostatnou slabiku. Ukážeme si to na příkladu (český protějšek je vysázen kurzívou):

aŭtomobilo automobil
(Slabikujeme: -to-mo-bi-lo au-to-mo-bil)


naproti tomu:
neutila neužitečný
(Slabikujeme: ne-u-ti-la ne-u-ži-teč-ný)


Každé hlásce odpovídá jedno písmeno a každému písmenu odpovídá jedna hláska. Z matematického hlediska se jedná o přiřazení vzájemně jednoznačné.

Tak, a teď, když víme, jak vlastně esperantská abeceda vypadá, měli bychom se naučit kódovat esperantská písmena s diakritickými znaménky, abychom mohli psát domácí úkoly… Račte, prosím!


© , 2000 - 2016


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]