Domácí stránka K10

K10 OPERA OMNIA – česká část

Předmluva

Úvod

Co to je dvojné číslo?

Úplné tvary dvojného čísla v dnešní spisovné češtině

Přehled skloňovacích koncovek dvojného čísla

Zbytky dvojného čísla v dnešní spisovné češtině

Ovlivňování množného čísla dvojnými tvary

Metody rekonstrukce

Skloňování podstatných jmen

Skloňování přídavných jmen

Skloňování zájmen

Skloňování číslovek

Úvod k časování sloves

Časování slovesa být

Časování významových slovesPoslední aktualizace: