Úvod k časování sloves

Jelikož se mi nepodařilo sehnat příslušný díl Gebauerovy mluvnice, která je, zdá se, nejpodrobnější, jsem nucen postupovat podle mluvnice Lamprechtovy. Podle ní se užívala u sloves jen dva jednoduchá určitá tvara: Pro 1. osobu tvar na -va/-vě, pro 2. a 3. osobu na -ta.

Ostatní tvary se tvoří pomocným slovesem být, proto je nutné znát všechny jeho duálové tvary.

Vzhledem k tomu, že časování všech ostatních sloves ve dvojném čísle lze popsat jednoduchými pravidly, ukážeme si zde úplné časování v čísle dvojném jen pro jedno sloveso, např. krást (použil bych modernějšího výrazu tunelovat, ale to je zbytečně moc dlouhý).

V tomto systému se koncovky -va /-vě a -ta přidávají ke tvaru 3. osoby č.j. času přítomného zp. oznamovacího rodu činného. Značnou nevýhodou je, že nejsou rozlišeny tvary 2. a 3. osoby. Protože toto není stav jediný ani konečný, neboť tvary všech tří osob byly kdysi plně rozlišeny (tvrdí Lamprechtova mluvnice) a Gebauer k zájmenu ma říká, že ve spisech jistého Rosy z XV. století se objevuje i koncovka -ma pro 1. osobu čísla dvojného, považuji za nutné opatřit ještě Gebauerovu mluvnici, díl Časování, a upravit nově zaváděné dvojné číslo u sloves tak, aby byly všechny tři osoby spolehlivě rozlišeny. Pokud se nepodaří vypátrat stav dvojného čísla před splynutím tvarů 2. a 3. osoby, pak zavést koncovky umělé. Např. tak, že pro 1. osobu stanovíme Rosovu koncovku -ma analogickou se zájmenem ma téhož autora a koncovku -vě přisoudíme 2. osobě tak, aby byla analogická s osobním zájmenem .


© , 2000 - 2010


Předchozí kapitola       Pokračování       Zpět na obsah


Poslední aktualizace: 

[CNW:Counter]